Aanbod

 

Om de gepaste begeleiding te kunnen bieden door onze professionals worden er verschillende begeleidingssoorten toegepast.

Het aanbod:

 • Ambulante begeleiding
 • Begeleiding in gezin/thuissituatie
 • Begeleiding richting/bij werk
 • Begeleid sporten

De gepaste hulp en begeleiding is gericht op de volgende leefgebieden:

 • Wonen en leefomgeving
 • Financiën
 • Zingeving
 • Sociale relaties en maatschappelijke participatie
 • Lichamelijke gezondheid
 • Psychische gezondheid
 • Werk en (dag)activiteiten

Het aanbod is op maat om uw zelfredzaamheid te stimuleren en te vergroten. 

Uw Zorg is QZorg!