Aanbod

Om de gepaste begeleiding te kunnen bieden door onze professionals worden er verschillende begeleidingssoorten toegepast:

  • Ambulante begeleiding
  • Begeleiding in gezin/thuissituatie
  • Begeleiding richting/bij werk

De gepaste hulp en begeleiding is gericht op de volgende leefgebieden:

  • Wonen en leefomgeving
  • Financiën
  • Zingeving
  • Sociale relaties en maatschappelijke participatie
  • Lichamelijke gezondheid
  • Psychische gezondheid
  • Werk en (dag)activiteiten

Het aanbod is op maat om uw zelfredzaamheid te stimuleren en te vergroten. 

Doelgroep

Onze professionals van QZorg begeleiden (jong)volwassen, boven de 18 jaar. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen wij de ondersteuning naar zelfredzaamheid aanbieden. 

De hulpvraag kan variëren van administratief naar lichamelijke ondersteuning of verslavingsproblematiek naar huishoudelijke hulp. Dit wil zeggen dat er meerdere mogelijkheden kunnen zijn om de ondersteuning te krijgen, ongeacht de hulpvraag. 

Wees dus niet bang om ons te benaderen! De doelgroep kan variëren van alleenstaande ouder met kind(eren), gezinnen met een probleem of dak- en thuislozen. Wanneer u het gevoel heeft dat u uw grip op het leven dreigt kwijt te raken of deze al kwijt bent? Schakel dan een professional van QZorg in om u te ondersteunen! Wees niet bang, we zullen gezamenlijk naar een gepaste begeleidingssoort zoeken, om de meest geschikte zorg te kunnen leveren! 

Sporten als maatschappelijke opstap

Sporten & Bewegen verbetert uw conditie, het versterkt uw kracht en als u gericht sport wordt u beter in dat wat u traint. Klinkt logisch, toch? Sporten is vooral belangrijk voor (jong)volwassen die niet gewend zijn te sporten, mogelijk roken en emotioneel in de knoop liggen. Lichamelijke activiteit lijkt een belangrijke strategie te zijn om o.a. depressieve klachten te verminderen. Er zijn al vele maatschappelijke trajecten met sporten in Nederland geweest met positieve resultaten. Sporttrajecten onder de juiste condities kunnen bijdragen aan een positieve gedragsverandering voor (jong)volwassenen. De positieve maatschappelijke effecten door sportieve activiteiten zijn afhankelijk van een aantal factoren, voorbeelden hiervan zijn de competenties van de sportleiders/begeleiders, maar ook de deelnemers en hun sociale omgeving.

Sport en bewegen kan een manier zijn om uw emoties te reguleren. In het Latijns komt het woord ‘emotie’ van emovere en dat betekend ‘bewegen’. Mensen kunnen in onplezierige situaties verkeren waarbij emoties hoog oplopen, wanneer deze emoties niet naar buiten kunnen, gaan ze naar binnen, letterlijk in de spieren en structuren zitten. Mensen raken dan gespannen en gestrest. Bij bewegen in een veilige basis kan het sporten als fysieke uitlaatklep fungeren waar een persoonlijk gesprek na het sporten wonderen doet. U zou op een laagdrempeliger manier kunnen vertellen wat er is gebeurd en het mogelijk een plekje kunnen geven. Het sporten met de juiste begeleiding draagt bij aan emotieregulatie.

Daarnaast kan sport & beweging ook een mooie opstap zijn naar werk, zeker wanneer u met een groep samen traint. U wordt uitgedaagd en krijgt te maken met een groepsproces. In het sporten kun je de 3R’s (bekend vanuit de opvoeding) ‘rust, reinheid en regelmaat’ accentueren. Deze elementen zijn erg waardevol als weerspiegeling van het dagelijks leven. Wanneer u gestructureerd traint, is de kans op spierblessures minder. Uw lichaam, de spieren, de pezen en gewrichten raken gewend aan de inspanning. Door het sporten & bewegen raakt uw lichaam vermoeid, waardoor u op trainingsdagen gemakkelijker in slaap valt.  Door het sporten werkt u aan het verbeteren van de lichamelijke en geestelijke gezondheid. De kans bestaat als u het langer volhoudt, dat het een positieve gewoonte wordt. Wanneer u als deelnemer groeit, blijft het vaak niet alleen bij een sportieve groei, maar ook in een groei van het dagelijks leven. Bijvoorbeeld bij het vinden van werk, het vergroten van uw zelfvertrouwen en eigenwaarde . Het sporten & bewegen doet het balletje gaan rollen…